СРПСКИ И ХРВАТСКИ КОНЦЕПТ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЈЕДИЊЕЊА (Горан Милорадовић)

Српски устанци 1804. и 1815. године подстакли су наде балканских народа за ослобођење од османске власти. Историчар Васа Богданов написао је да „од свих покрета на Славенском Југу у XIX ст.[олећу] изван Србије највише се ослањао на резултате српских устанака Илирски покрет.“[1] Подвиг побуњене раје су као пример наводиле тако различите личности као што су Светозар Милетић, Франо Супило и хрватски публициста Имбро Ткалац.[2] И Мирослав Крлежа је увиђао и признавао значај српских буна.[3] Међутим, та промена у средишту Балкана подстакла је надметање разних државотворних пројеката међу Јужним Словенима. Неке од тих тежњи су још у 19. веку биле реализоване као самосталне државе (Србија, Црна Гора, Бугарска), а неке су на тај статус претендовале (Хрватска, Српска Војводина).

С једне стране трајало је надметање Бугарске и Србије око престижа, територија и становништва. С друге стране јавила се тежња за надметањем Хрватске са Србијом и Црном Гором, из истих разлога. С треће стране међусобно су се надметале Србија и Црна Гора око улоге центра уједињења Срба и тога којa ће династија владати. Те две српске државе су делиле мотивацијску паролу „обнове Душановог царства“, али не и идеје Начертанија Илије Гарашанина.[4] Услед развоја догађаја на Балкану, како опажа Крлежа, неминовно је било да се у Хабсбуршкој монархији јави „појачана идиосинкразија спрам било какве самосталне српске политике пашалука, која се полако претвара у славјаносербски и илирски магнет већега стила.“[5] Поставши предводница обнове словенске државности на Балкану Србија је постала и мета оних које је то угрожавало.

Током 19. века формирале су се две конкурентске идеологије усмерене на стварање националних држава Срба и Хрвата на Балкану: српско Начертаније написано је 1844. године, док се идеологија Хрватског државног права постепено формирала током педесетих и шездесетих година 19. века.[6] У писани политички програм, верификован руком Анте Старчевића, правашка идеологија уобличена је 1894. године[7] – педесет година после Начертанија. Територијалне претензије та два концепта су се умногоме преклапале. У неизвесним околностима Првог светског рата порасла је могућност настанка заједничке државе Срба и Хрвата као компромисног решења и одбране од амбиција суседних држава. Оно је у датим околностима имало јасне предности, али је садржало и потенцијалне претње, услед постојања двеју супротстављених идеологија.

Илија Гарашанин

Конкурентски однос два политичка средишта су, поред осталог, показале и полемике српских и хрватских интелектуалаца и политичара.[8] Спор око језика покренуо је чланак Вука Караџића Срби сви и свуда, штампан 1849. године.[9] У том тексту он је изнео схватање да су сви штокавци Срби трију вера.[10] Караџић је Хрватима сматрао само чакавце, а кајкавце је сматрао Словенцима. Најистакнутији полемичари са хрватске стране били су илирци Богослав Шулек[11] и Анте Старчевић.[12] Иако није знао за постојање Начертанија, Старчевић је свој политички програм развио као његово директно оспоравање, побијајући тезе српских аутора изношене у штампи и поричући постојање српске нације и њеног имена. Вођа праваша се залагао да се језгро државног уједињења Јужних Словена (без Бугара) формира око Загреба као политичког и културног центра Велике Хрватске.[13] Према њему, „међу Мацедониом и Немачком, међу Дунајем и адриатичким морем“[14] живе само Хрвати трију вера. 

Донекле другачијим путем кретала се Народна странка бискупа Штросмајера. Праваш Еразмо Барчић је приметио да Штросмајерова активност на пољу културе „ствара један од увјета за окупљање балканских земаља око Хрватске.“[15] Али, културни процеси били су спорији од политичких збивања. Док су Хрвати били безнадежно потчињени Пешти и Бечу, Срби су грабили напред. Зато је пораз Србије у рату с Бугарском 1885. године у Загребу изазвао олакшање и радост. Бискуп Штросмајер је у писму канонику Фрањи Рачком тај догађај коментарисао речима: „Луди су Срби мислили, кад сатару помоћу вјечитих непријатеља Славјанства државну идеју хрватску, под којом братску заштиту нађоше и кроз стољећа је уживаху, и кад сатру добри бугарски народ, ето им готово Душаново царство! А сад Бог би дао да прогледају: морали би видјети, да гроб који другом копају, самима себи најпрво приправљају. Уопће та идеја ускрснућа Душанова царства луда је идеја и пука опсјена.“[16] Обе опозиционе хрватске политике, и Странке права и Народне странке, виделе су Хрватску као „Пијемонт“ уједињења на словенском југу, али су пут до реализације те улоге замишљале различито.

Средином 19. века српска изградња националне државе показала се успешнијом него хрватска: постојале су две аутономне српске кнежевине у саставу Османске царевине, а током револуције 1848/49. године накратко се појавила и Српска Војводина.[17] Међутим, главни проблем српско-хрватских односа налазио се нешто јужније. Када је на Берлинском конгресу 1878. године призната независност Србије и Црне Горе, Хабсбуршка монархија је добила право да окупира Босну и Херцеговину. Хрватски сабор је 28. септембра 1878. године тражио од Беча да обе покрајине припоји Хрватској. Томе се супротставила најпре Будимпешта, а потом и цар Франц Јозеф.[18] Тиме је обележена централна зона српско-хрватског спора, који се тада водио углавном путем штампе.

Праваш Еразмо Барчић је приметио да Штросмајерова активност на пољу културе „ствара један од увјета за окупљање балканских земаља око Хрватске.“ (…) Правашки лист Слобода писао је 1884. године „Да неодвисна, слободна и циелокупна Хрватска на темељу свога државног права буде точка около које би се имала прикупљати сва племена живућа између Балкана и Егеја…“

Правашки лист Слобода писао је 1884. године „Да неодвисна, слободна и циелокупна Хрватска на темељу свога државног права буде точка около које би се имала прикупљати сва племена живућа између Балкана и Егеја, је програм странке права, која својом главом признаје дичнога Антуна Старчевића, чијем несебичном патриотизму, обсежном знању и златној значајности сватко се мора клањати“.[19] С друге стране, загребачки лист Србобран и Српска самостална странка су као „Пијемонт“ српске нације видели Србију.[20] На прелазу векова политички односи Срба и Хрвата су се даље заоштравали. Један од кулминационих момената наступио је 1902. године, када се најпре у београдском Српском књижевном гласнику, а потом и у загребачком Србобрану, студент Николa Стојановић објавио чланак „Срби и Хрвати“.[21] У том тексту он пориче постојање хрватске нације, за Загреб каже да не може постати „Пијемонт“ и закључује да су Хрвати на путу да се претопе у српску нацију. Чланком се оспорава правашка идеологија и речима „до истраге наше или ваше“[22] најављује сукоб два државна пројекта. Тај текст је послужио као повод за вишедневни погром Срба у Загребу, који су предводили чланови Чисте странке права и који је заустављен увођењем преког суда 3. септембра 1902. године.[23]

            Улога коју је Београд себи наменио види се и по томе што је у Србији од 1911. до 1915. године излазио политички дневник речитог назива – Пијемонт.[24] Било је то време полета и ентузијазма. Коалиција балканских држава је у Првом балканском рату протерала Османску царевину из већине њених европских покрајина. Србија је увећала своју територију за 82%, а број становника за око 55%. Добила је заједничку границу са Црном Гором, која је увећала своју територију за 62% и дуплирала становништво. Нестао је коридор између Босне и Солуна успостављен на Берлинском конгресу 1878. године, а који је био елемент геостратешких планова Централних сила. Успеси Србије у Балканским ратовима подигли су њен углед, нарочито међу Словенима у Аустроугарској. На такав развој догађаја Двојна монархија је одговорила агресијом у лето 1914. године. После првих месеци успешног ратовања, српска влада је 7. децембра 1914. године донела Нишку декларацију, којом је прокламовала борбу „за ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца“.[25]

            Међутим, у јесен 1914. године није се могло наслутити како ће изгледати Балкан после рата, ни где ће се простирати границе држава. Хрватски политички емигранти нису били спокојни у вези са политиком Србије према Јужним Словенима у Хабсбуршкој монархији. Пред полазак Франа Супила у Петроград Анте Трумбић му је 27. новембра 1914. године послао писмо у коме каже: „ако дођеш до закључка да они [тј. Срби и Руси] нису увјерени ни одлучни за нашу мисао, те ако се буде шарати да Србија добије Босну, макар и са комадом Далмације, ако не свом, а остало да се жртвује, онда ћемо морат да иступимо, те да најприје Русији и Србији кажемо да ми то нећемо и да ми, како нам се онемогућује стварање народног јединства, радит ћемо за ослобођење нашега народа у двијема групама, хрватској и српској, да ће Хрватска захваћати и Далмацију, ваљда цјеловиту, да неће ни сва Босна изостати из те скупине, да ће Србија добити један пенџер на Јадранском мору може бити и не у Далмацији. Ово би за нас била политика нужде које би се морали прихватити, аколи видимо да Русија и Србија немају великог смисла за словенство него да словенство схваћају уско у смислу православства.“[26] Био је то алтернативни спољнополитички програм, који се могао реализовати само – против Србије.

Анте Трумбић

Успешно ратовање српске војске током 1914. године повећало је предност Београда у односу на Загреб. Али, пораз и окупација Србије крајем 1915. године омогућили су Анти Трумбићу да три месеца касније у LʼEcho de Paris напише како „[н]ема више слободних Срба, а ни таквих Срба, Хрвата и Словенаца, које би тек требало ослободити.“[27] Изгледало је да је предност Београда у односу на Загреб анулирана. Према писању новинара и радикала Милана Ђорђевића, окупација Србије изазвала је радост у Југословенском одбору, а неки његови чланови су тим поводом приредили и весеље, верујући да је отворен пут њиховим комбинацијама. Франо Супило, наводно, није одолео да за Нову 1916. годину  дође у српско посланство у Лондону и радосно узвикне: „сад смо равни!“[28] У таквим околностима председник Југословенског одбора Анте Трумбић предао је марта 1916. године француској влади Накнадни мемоар, у коме тврди да „Хрватска са својим главним градом Загребом представља поглавито културно средиште Југословена Аустро-Угарске; она неодољиво привлачи све Хрвате, и оне, који живе ван Хрватске. Ево зашто је поглавити увјет уједињењу Југословена, да Хрватска уђе у Југословенску државу. Постане ли Хрватска срчиком југословенског окупљања, остале ће југословенске земље као неизбеживе посљедице тога, ступити у њезину колотечину.“[29] Међутим, за вођење „пијемонтске“ политике потребно је располагати војном силом, макар и минималном.

Према писању новинара и радикала Милана Ђорђевића, окупација Србије изазвала је радост у Југословенском одбору, а неки његови чланови су тим поводом приредили и весеље, верујући да је отворен пут њиховим комбинацијама. Франо Супило, наводно, није одолео да за Нову 1916. годину  дође у српско посланство у Лондону и радосно узвикне: „сад смо равни!“

Током Првог светског рата било је неколико покушаја формирања војних јединица које би биле под контролом Трумбића и Југословенског одбора. Идеја о стварању добровољачке „Јадранске легије“ од Далматинаца емиграната у Америци јавила се у Југословенском одбору већ 1915. године.[30] Резултати су били слаби – сакупило се више Чеха него Хрвата и Словенаца заједно.[31] Марта 1917. године, у присуству Стојана Протића, Југословенски одбор је донео одлуку да оснује своје добровољачке оружане снаге под називом „Југословенска легија“.[32] Али, на Крфској конференцији 15. јуна–20. јула 1917. године Никола Пашић је рекао да резултати рада на сакупљању добровољаца не одговарају трошковима и уложеном труду.[33] Члан Југословенског одбора Франко Поточњак писао је да су се Хрвати и Словенци заробљени у Русији већином груписали насупрот Срба и да има „Хрвата у вези са Супилом и агент-провокатера, дјејствујући код руске владе створити: заробљенички хрватски корпус и пропагирати идентично независну Хрватску са Словеначком.“[34] Пред полазак из Русије на Солунски фронт добровољачке ешалоне чинило је 13.066 људи: Срба – 12.313 (94,24%); Хрвата – 348 (2,66%); Словенаца 86 (0,66%); Чеха 121 (0,93%); Словака – 17 (0,13%); осталих – 181 (1,38%).[35] На страни Антанте и Србије хтели су да ратују углавном Срби.[36]

Други правац Трумбићеве политике ишао је за тим да се промени статус Југословенског одбора и да се, на неки начин, изједначи са статусом Српске владе, у чему је имао подршку србијанске опозиције.[37] Трумбић је септембра 1917. године писао Мићи Мичићу да је, позивајући се на Крфску декларацију, предложио Пашићу да у Америку пошаљу заједничку мисију српске владе и Југословенског одбора. Међутим, „Пашић је опазио да то не може бити, јер да је Србија држава а ми смо само приватни одбор и то у Аустрији с којом Америка није у рату. Ово недемократско схваћање није ми ишло и мислим да не може да вриједи за Америку.“[38] Трумбићево настојање било је у складу с његовим говором на Крфској конференцији, према коме је у његовој „концепцији јужнославенског интереса очуван доминантан положај Хрватске у сједињавању јужнославенских земаља из састава Аустро-Угарске са Србијом и Црном Гором у заједничку државу.“[39] Одатле логично следи да је „изградња Србије као стожерне нације на славенском југу постало […] темељно питање Југославенског одбора у Лондону.“[40] Пашићев чврст став према Југословенском одбору није омео Трумбића да јула 1918. године затражи помоћ Српске владе за формирање посебне јединице од заробљених Јужних Словена која би се борила на Западном фронту. Предлог није добио подршку ни Србије ни Антанте, па су француска и америчка влада добровољце и даље слале под српску команду.[41] Наредни Трумбићев покушај да промени ток догађаја одиграо се октобра 1918. године, када је Ники Гршковићу послао инструкције да издејствује окупацију хрватских и словеначких земаља америчким трупама, да би се спречио приступ италијанској и српској војсци.[42] Ни тај маневар није дао резултата. 

Из дана у дан високе амбиције о Хрватској као „срчики“ неке веће државе узмицале су пред новим чињеницама. Формирана је Краљевина СХС, са главним градом Београдом и владајућом династијом Карађорђевића. Осврћући се на тај период, Крлежа је 1935. године написао: „На хрватском хисторијском путу јавила се за посљедњих петнаест година нова конкуренција: појава самосталне, младе, побједоносне српске државности, која је на бази побједа 1912–1913–1914–1918 с јаким моралним увјерењем у своје побједничко, брегалничко и кајмакчаланско државно Право, дотјерала у рјешавању ових заплетених питања до потпуног апсурда.“[43] „Заплетена питања“ чини историја националне еманципације и изградње модерне државности Срба и Хрвата, а најважнија реч у наведеном одломку није „апсурд“ него – „конкуренција“.

(скраћена верзија чланка: „Пијемонт“ против „Пијемонта“: политичка борба Србије и Хрватске пре и током Првог светског рата за улогу центра државног уједињења, у: Крај Великог рата: пут ка новој Европи, Београд 2020, 151–181.)

Шира верзија чланка овде


[1] V. Bogdanov, „Jugoslavija“, Enciklopedija Jugoslavije (EJ), 5, Jugos-Mak, Leksikografski zavod Federativne Narodne Republike Jugoslavije (LZ FNRJ), Zagreb 1962, 107.

[2] Исто.

[3] M. Krleža, „O stopedesetogodišnjici ustanka“, Eseji V, Zora, Zagreb 1966, 205–235.

[4] О Начертанију су писали: М. Вукићевић, „Програм спољне политике Илије Гарашанина на концу 1944. год.“, Дело, XXXVIII, (1906), 321–336; Д. Страњаковић, „ʻНачертанијеʼ Илије Гарашанина“, Гласник Историјског друштва у Новом Саду,IV, 1931, 3; исти, Како је постало Гарашаниново „Начертаније“, Споменик, Том 91, бр. 70 (1939), 63–115;N. Stančić, „Problem ʻNačertanijaʼ Ilije Garašanina u našoj historiografiji“, Historijski zbornik, XXI–XXII, 1968–1969, 179–196; В. Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији XIX века, Народна књига, Београд 1982, 126–152; Мекензи, Дејвид, Илија Гарашанин, државник и дипломата, Београд: Просвета, 1987, 60–83; Екмечић, Милорад, Стварање Југославије 1790–1918, 1, Београд: Просвета 1989, 460–484; Р. Љушић, Књига о Начертанију, Белетра, Београд 2004; P. Žurek, „Nova interpretacija geneze Načertanija: srbocentrizam Hotela Lambert i Hrvati“, Scrinia Slavonica, 6 (2006), 629–648; Vrkatić, Lazar, Pojam i biće srpske nacije, Novi Sad: Mediterran Publishing, USEE, 2009, 113–123; К. Никифоров, „Начертание“ Илии Гарашанина и внешняя политика Сербии: в 1842–1853 гг., Индрик, Москва 2015; Начертаније Илије Гарашанина: програм спољашње и националне политике Србије на концу 1844. године, (приредио Д. Батаковић), Мала библиотека/Ethos, Београд 2016; Антоњи Цетнарович, Тајна дипломатија Адама Јежија Чарториског на Балкану: Отел Ламбер и српска криза 1840–1844., Београд: Славистичко друштво Србије, 2017, и др.

[5] M. Krleža, „O stopedesetogodišnjici ustanka“, 227.

[6] Према: J. Turkalj, Pravaški pokret 1878.–1887., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009, 9–10.

[7] О правашком програму видети: M. Gross, Izvorno pravaštvo. Ideologija, agitacija, pokret, Golden marketing, Zagreb 2000, 780–783; S. Matković, Čista stranka prava 1895.–1903., Dom i svijet, Zagreb, 2001, 39–55.

[8] В. Новак, Вук и Хрвати, Научно дело, Београд 1967, 337–392; M. Gross, Izvorno pravaštvo, 53–60.

[9] В. С. Караџић, „Срби сви и свуда“, у: Црна Гора и Бока Которска, Просвета, Београд 1975, 111–134.

[10] Караџић је, обраћајући се ради дистрибуције другог издања Српског рјечника бискупу Штросмајеру (8. X 1951) и бану Јелачићу (3. XII 1951), писао о „народу нашем без разлике вјерозакона“. Они су му срдачно одговорили, радујући се због користи „нашем народу“ (Штросмајер 2. XI 1951, Јелачић 4. II 1952). Видети: В. С. Караџић, Преписка IX (1951–1952), Просвета, Београд 1995, 219–220, 262, 311–312, 449.

[11] Поред осталог, написао је и програм народног препорода међу Јужним Словенима: Šta naměravaju Iliri (1844); Naše pravice. Izbor zakonah, poveljah i spisah znamenitih za državno pravo kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske od g. 1202–1868. (1868); Němačko-hrvatski rěčnik, I–II, 1860, и др. J. Šidak, Lj. Jonke, S. Horvatić, „Šulek, Bogoslav“, EJ, 8, Srbija–Ž, Jugoslavenski leksikografski zavod (JLZ), Zagreb 1971, 273–274.

[12] Видети: A. Starčević, Ime Serb, Slovi Karla Albrechta, Zagreb 1868; M. Starčević, Dr. Ante Starčević i Srbi, Matica Hrvatska, Zagreb 1936, 94–98; Ž. Holjevac, „Jezik i nacija u hrvatskim i srpskim nacionalnim ideologijama: Starčevićeva polemika iz 1852. godine“, Migracijske teme,15, 3, (1999), 296–297.

[13] L.V. Südland, [I. Pilar], Južnoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, Matica hrvatska, Zagreb 1943, 242, 294.

[14] A. Starčević, „Bi-li k slavstvu ili ka Hrvatstvu?“, Djela III, Odbor kluba Stranke prava, Zagreb 1894, 42. Видети и: Ф. Шишић, Југословенска мисао: историја идеје југословенског народног уједињења од 1790–1918, Балкански институт, Београд 1937, 123–126.

[15] M. Gross, „Osnovni problemi pravaške politike 1878–1887“, Historijski zbornik, god. XV, 1962, 85. Барчић је касније пришао Народној странци, а потом српско-хрватској коалицији.

[16] Навдено према: G. Grbešić, „Od ilirskoga pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih točaka u hrvatsko-srpskim odnosima u 20. stoljeću.“, Diacovensia, 21, (2013), 1, 93.

[17] О претензијама на Војводину: М. Радојевић, „Српско-хрватски спор око Војводине 1918–1941“, Историја 20. века, бр. 2, 1996, 39–73; Ч. Попов и Ј. Попов, Аутономија Војводине – српско питање, Кровови, Карловачка уметничка радионица, Сремски Карловци 2000; В. Крестић, „Великохрватске претензије на Војводину“, Зборник о Србима у Хрватској 11, (уредник В. Крестић) САНУ, Београд 2017, 7–28.

[18] R.W. Seton-Watson, The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy, Constable & Co. Ltd, London 1911,96–97; M. Gross, Povijest pravaške ideologije, Zagreb 1973, 209–210.

[19] Sloboda 9, 17.V 1884. Наведено према: M.Gross, Povijest pravaške ideologije… 225–226.

[20] M. Artuković, Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884–1902), Naprijed, Zagreb, 1991, 251–253.

[21] Н. С[тојановић], „Срби и Хрвати“, Србобран, бр. 168–169, 22–23.VIII 1902; исти, Срби и Хрвати. Друго издање с поговором, Српска штампарија дра Светозара Милетића, Нови Сад 1902, 8.

[22] У питању је парафраза Његошевог стиха „до истраге турске али наше“. П. Петровић Његош, Горски вијанац, Просвета/Нолит/Завод за уџбенике, Београд 1981, 42.

[23] S. Matković, Čista stranka prava 1895.–1903., Hrvatski institut za povijest/Dom i svijet, Zagreb 2001, 141–160.

[24] Пијемонт – гласило организације Уједињење или смрт (Црна рука). Први директор листа био је Љубомир Јовановић Чупа (1877–1913). Кругови око српске владе полазили су од тога да су, на основу језика, Срби и Хрвати један народ, али су истицали и хрватску индивидуалност, док Пијемонт то углавном није радио. Према: М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, 110.

[25] „Izjava kr. srpske vlade u Nerodnoj Skupštini“, у: F. Šišić, Dokumenti o postanku Kraljevine SHS, 10.

[26] Цитирано према: Д. Јанковић, Србија и југословенско питање 1914–1915. године, ИСИ/НИП Експорт-прес, Београд 1973, 466–467. Курзиви Трумбићеви.

[27] Чланак А. Трумбића је објављен у LʼEcho de Paris, 20. марта 1916. Наведено према: М. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата 1914–1918, Свесловенска књижара, Београд 1922, 36.

[28] М. Ђорђевић, н.д., 39.

[29] „Naknadni memoar Jugoslovenskog odbora predan francuskoj vladi.“, у: F. Šišić, Dokumenti o postanku Kraljevine SHS, 55.

[30] Видети: F. Šišić, Dokumenti o postanku Kraljevine SHS, 15–20, 46; А. Митровић, н.д., 508–509; I. Hrstić, „Položaj dobrovoljaca iz iseljeništva u srbijanskoj vojsci prema dokumentima iz ostavštine dr. Ante Trumbića (1914.–1918.)“, Društvena istraživanja, god. 21 (2012), br. 1 (115), 239–258.

[31] Н. Стојановић, Младост једног поколења (Успомене 1880–1920): Дневник од године 1914. до 1918., Историјски институт, Београд 2015, 180–181.

[33] М. Ђорђевић, н.д., 111.

[32] А. Митровић, Србија у Првом светском рату, СКЗ, Београд 1984, 508–509.

[34] F. Potočnjak, Iz emigracije II, M. Breyer, Zagreb 1919, 51.

[35] Југословенски добровољачки корпус у Русији: прилог историји добровољачког покрета (1914–1918), (редакција: И. Јовановић, С. Рајковић и В. Рибар), Војно дело, Београд 1954, 184. Добровољци са Запада нису могли суштински да промене ову слику, јер их је било знатно мање, а и они су махом били Срби.

[36] О разлозима неуспеха стварања национално мешовитих јединица видети: Jугословенски добровољци у Русиjи 1914–1918, (приредио Н. Поповић), Удружење добровољаца 1912–1918, Београд 1977; Армия без государства.От сербского к югославянскому добровольческому корпусу в России во время Первой мировой войны. Сборник  документов. Сборник документов, (приредили: Я.  Вишняков, А. Тимофеев, Г. Милорадович), МГИМО, Москва 2014; Г. Милорадовић, „Велики и мали. Деловање хрватске Странке права у Руској царевини до Октобарске револуције“, Србија и руска револуција 1917. Нове теме и изазови. Тематски зборник радова, Институт за новију историју Србије, Београд 2017, 313–346.

[37] М. Радојевић, „Демократска странка и југословенска идеја“, Историја 20. века, бр. 2,1995, 11.

[38] Народна библиотека Србије (НБС), Фонд млађих књижевних рукописа и архивалија (ФМКРА), П1318/8. Анте Трумбић из Париза Мићи Мичићу у Лондон, 12. IX 1917.

[39] G. Vlajčić, „Trumbićeva koncepcija južnoslavenskog interesa“, Naše teme, 3–4, 1990, Zagreb, 952.

[40] I. Pederin, „Stadler, Pilar i Jugoslavenski odbor u Londonu 1917/1918. (Prema spisima ministarstva c. k. kuće i vanjskih poslova u Beču)“, Croatica Christiana Periodica, 55 (2005), 164.

[41] М. Ђорђевић, н.д., 112–115. Опширније у: Г. Милорадовић, „Бројно стање српске војске на Солунском фронту 1916–1918. године и војно-политичка подршка руске империје Краљевини Србији“, зборник радова, Русија/СССР и државност Србије/Југославије, Историјски институт, Београд 2018, 229–236.

[42] А. Л. Шемякин, „Первая мировая война. Рождение Югославии“, Югославия в XX веке. Очерки политической истории, Индрик, Москва 2011, 202–203.

[43] M. Krleža, „Teze za jednu diskusiju iz godine 1935“, Deset Krvavih godina, Zora, Zagreb 1957, 567–568. Текст је први пут објављен у: Nova misao, 7, 1953, 3–81.